Sąd właściwy w transporcie międzynarodowym | Konwencja CMR

Tomasz Klimek            30 maja 2016            Komentarze (0)

Polscy przewoźnicy drogowi są dużą i prężnie działającą grupą zawodową. Ich samochody często można spotkać na drogach całej Europy, gdy przewożą towary dla zagranicznych (często niemieckich lub austriackich) spedytorów.

Jednym z często zadawanych mi pytań jest to o sąd właściwy w przewozie międzynarodowym i zapis na sąd właściwy. W jednym z moich ostatnich wpisów mówiłem w tym kontekście o zapisie na sąd arbitrażowy w transporcie międzynarodowym. Dlatego teraz parę słów o międzynarodowej jurysdykcji sądów powszechnych:

Konwencji CMR przewiduje co do zasady wyłączną jurysdykcje następujących sądów (art. 31):

  1. Sądu właściwego dla miejsca zwykłego pobytu pozwanego, jego głównej siedziby, oddziału albo filii za pośrednictwem których doszło do zawarcia umowy przewozu, albo
  2. Sądy właściwego dla miejsca przejęcia towaru do przewozu lub miejsca jego dostawy.

To te sądy są co do zasady właściwe dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających z zawartej umowy przewozu międzynarodowego, która podlega pod konwekcję CMR.

Ponieważ konwencja reguluje tylko kwestię jurysdykcji (międzynarodowej właściwości) sądów, to dla ostatecznego ustalenia właściwego sądu w Austrii należy zastosować właściwe przepisy prawa austriackiego.

Konwencja CMR umożliwia dokonanie wyboru sądu właściwego. Przy czym przyjmuje się, że przez wybór konkretnego sądu lub wybór sądu właściwego miejscowo, strony dokonały również wyboru jurysdykcji, tzw. międzynarodowej właściwości sądu (austr. SN = OGH 7 Ob 194/08t).

Ważność formy takiej umowy na sąd właściwy oceniana jest według przepisów procesowych prawa państwa, w którym prowadzony jest postępowanie sądowe. A więc jeśli rozprawa ma miejsce przed sądem w Austrii to zastosowanie znajdą austriackie przepisy.

Dokonując wyboru sądu właściwego należy pamiętać o tym, że wybrany przez strony sąd nie jest sądem wyłącznie właściwym.

Przykład: „Sądem wyłącznie właściwym dla sporów wynikających z zawartej umowy przewozu jest sąd w A …. .”

Dokonanie takiego wyboru jest częściowo nieważne, ponieważ jest sprzeczne z regulacją art. 31 ust. 1 Konwencji CMR. Nieważne jest wyłączenie właściwości pozostałych sądów, o których mowa w art. 31 Konwencji CMR.

Poza tym sam zapis na umówiony sąd pozostaje ważny (austr. SN = OGH 7 Ob 194/08t).

Więcej informacji uzyskasz tutaj.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY z siedzibą w Wiedniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem office@tomaszklimek.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: