Zapis na Sąd arbitrażowy w transporcie międzynarodowym (art. 33 CMR)

Tomasz Klimek            15 maja 2016            Komentarze (0)

Ważność i skuteczność zapisu na Sąd arbitrażowy już nie raz rozstrzygnęła o losach postępowania.

Ustalenie sądu właściwego może być poza tym istotne dla skutecznego przerwania biegu przedawnienia.

Dokonując zapisu na Sąd arbitrażowy przy umowach międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) szczególną uwagę należy zwrócić na treść takiego zapisu.

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) zawiera w art. 33 postanowienia dotyczące sporządzenia ważnej i skutecznej klauzuli arbitrażowej. Austriacka doktryna i orzecznictwo (OGH 30.03.2007, 10 Ob. 20/07z, RIS-Justiz: RS0121900) są tu jednomyślne, że dla dokonania ważnego i skutecznego zapisu na Sąd arbitrażowy należy w tekście samej klauzuli arbitrażowej wyraźnie wskazać, iż Sąd arbitrażowy ma stosować Konwencje CMR.

Samo odesłanie do stosowania wybranego prawa krajowego, którego częścią jest ratyfikowana Konwencja CMR jest niewystarczające. Taki zapis na Sąd arbitrażowy jest nieważny (art. 41 Konwencji CMR).

Ta surowa forma klauzuli arbitrażowej ma na celu zapewnienie stosowania Konwencji CMR we wszystkich państwach, które ją ratyfikowały. Nie we wszystkich państwach-stronach konwencji (chociaż w większości) Konwencja znajduje zastosowanie niezależnie od woli stron.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY z siedzibą w Wiedniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem office@tomaszklimek.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: