Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej w Austrii

Tomasz Klimek            16 grudnia 2015            Komentarze (0)

Wiele osób chcących prowadzić tzw. „mały biznes” decyduje się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Zakładanie nowej działalności w Austrii jest zwolnione z podatków, składek i opłat, o ile faktycznie ma się do czynienia z tzw. nową działalnością („Neugründung“ w rozumieniu NeuFöG). Definicja samego pojęcia „nowej działalności” została ustawowo bardzo dokładnie określona. Tak więc decydując się na założenie własnego przedsiębiorstwa, warto przyjrzeć się dokładniej tej kwestii. W sytuacji spełnienia ustawowych warunków właściwa Izba Gospodarcza wystawi odpowiednie zaświadczenie. Koniecznym warunkiem jest jednak złożenie oświadczenia na stosownym formularzu o zakładaniu działalności gospodarczej.

Dla przeprowadzenia samej rejestracji niezbędne są:

  1. Paszport,
  2. Zaświadczenie o niekaralności z Polski wraz z jego uwierzytelnionym tłumaczeniem na jęz. niemiecki; w przypadku osób, które mieszkają w Austrii dłużej niż 5 lat wystarczy przedstawić austriackie zaświadczenie o niekaralności,
  3. Potwierdzenie zameldowania (Meldezettel) oraz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (Anmeldebescheinigung),
  4. Świadectwa kwalifikacji zawodowych, chyba że zakładana działalność nie jest w żaden sposób reglamentowana.

W przypadku zakładania reglamentowanej działalności (np. budowlanej) oraz braku odpowiednich uprawnień, dla nabycia prawa do prowadzenia działalności reglamentowanej koniecznym będzie zatrudnienie osoby posiadającej takie kwalifikacje w minimalnym wymiarze czasu pracy 20 godzin/tydzień. W takiej sytuacji należy dodatkowo do wyżej opisanych dokumentów przedłożyć jeszcze następujące dokumenty osoby posiadającej uprawnienia:

  1. Paszport,
  2. Zaświadczenie o niekaralności z Polski wraz z jego uwierzytelnionym tłumaczeniem na jęz. niemiecki; w przypadku osób, które mieszkają w Austrii dłużej niż 5 lat wystarczy przedstawić austriackie zaświadczenie o niekaralności,
  3. Potwierdzenie zameldowania (Meldezettel) oraz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (Anmeldebescheinigung),
  4. Potwierdzenie Regionalnej Kasy Chorych o zgłoszeniu pracownika w ww. wymiarze godzin,
  5. Świadectwa kwalifikacji zawodowych, chyba że zakładana działalność nie jest w żaden sposób reglamentowana,
  6. Oświadczenie pracownika o swojej funkcji złożone na odpowiednim formularzu.

W przypadku zakładania reglamentowanej działalności właściwy organ wydaje decyzję administracyjną, po doręczeniu której można wykonywać czynności objęte reglamentacją. W chwili rejestracji działalności gospodarczej zostaje się członkiem Izby Gospodarczej, co wiąże się z obowiązkiem uiszczania składki członkowskiej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: