Zakład podatkowy w Austrii a ddelegowanie pracowników do pracy w Austrii

Tomasz Klimek            03 lutego 2016            Komentarze (0)

Polskie firmy (np. budowlane) działające w Austrii mogą uniknąć obowiązku sporządzania w Austrii bilansu rocznego oraz płacenia podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Przesłanką jest tu jednak nie posiadanie zakładu podatkowego przez polską spółkę na terytorium Austrii.

Kwestie te reguluje dokładnie art. 5 i 7 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Austrią.

W przypadku spełnienia poniższych warunków polskie spółki prowadzące działalności w Austrii nie będą miały obowiązku odprowadzania podatku dochodowego pracowników (PIT), tzw. „Lohnsteuer” (podatku od wynagrodzeń) w Austrii:

1. Firma działa transgranicznie nie mając w Austrii zarejestrowanej działalności.

2. Oddelegowywanie pracowników do pracy w Austrii następuje na zasadach opisanych w dyrektywie 96/71/EC. Do zasad tych należy:

a) zatrudnienie pracownika na umowę o pracę,

b) oddelegowanie nie przekroczy 183 dni w roku (wliczając urlopy wypoczynkowe, okresy chorobowe, niedziele i święta).

3. Oddelegowani pracownicy będą ubezpieczeni w ramach systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce i składki na to ubezpieczenie będą opłacane.

4. Pracownicy oddelegowani do pracy w Austrii nie będą w czasie delegacji wcielani do austriackiego przedsiębiorstwa lub zakładu podatkowego (oddziału).

W przypadkach, gdy z natury prowadzonej działalności wynikać będzie konieczność posiadania zakładu podatkowego w Austrii, np. przy prowadzeniu większych projektów budowlanych lub deweloperskich, koniecznym będzie zarejestrowanie działalności gospodarczej w Austrii, obliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego w kraju źródła (zgodnie z art. 5 polsko-austriackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Alternatywą może być również założenie w Austrii spółki córki GmbH.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY z siedzibą w Wiedniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem office@tomaszklimek.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: