Wypadki narciarskie w Austrii – Przegląd orzecznictwa

Tomasz Klimek            04 stycznia 2016            Komentarze (0)

  • Charakter prawny Reguł FIS

Reguły FIS, jak również projekt przepisów opracowany przez austriackie Kuratorium ds. bezpieczeństwa na stokach górskich (tzw. Reguły POE), nie są obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie mają charakteru norm prawa zwyczajowego. Są one jedynie zbiorem idealnych wzorców zachowania przy uprawianiu sportów alpejskich. Ich przestrzeganie leży w interesie wszystkich osób na stoku. Należy brać je pod uwagę przy stosowaniu ogólnej zasady zachowania obowiązku należytej ostrożności. (Zasada Prawna nr RS0023793, austr. SN (OGH) 1. 3. 2012, 1 Ob 16/12b).

  • Prędkość i styl jazdy na stoku

Narciarz musi dopasować prędkość i styl jazdy do swoich umiejętności oraz terenu i warunków pogodowych na stoku. Przy ograniczonej widoczności narciarz musi być w stanie wyhamować oraz uniknąć kolizji lub dokonać zmiany kierunku jazdy na widocznym przed sobą odcinku stoku (tzw. „Fahren auf Sicht”). Przy ocenie tych okolicznościach należy brać szczególny wzgląd na ruch panujący na stoku, tzn. na innych uczestników (Zasada Prawna nr RS0023675, austr. SN (OGH) 10. 1. 1991, 12 Os 122/90).

  • Wyprzedzanie

Wyprzedzanie jest możliwe z każdej strony, o ile zostanie zachowana odpowiednia odległość pozwalającą wyprzedanemu narciarzowi na dokonanie każdego manewru. Odległość między wyprzedzającym i wyprzedzanym narciarzem ocenia się z uwzględnienie szeregu czynników o charakterze sytuacyjnym i miejscowym, do których zalicza się: szerokość, stromość i ośnieżenie stoku, umiejętności narciarzy, prędkość i styl ich jazdy, widoczność oraz ruch na trasie (austr. SN (OGH) 25. 8. 2015, 8 Ob 41/15k).

  • Skrzyżowanie

Na skrzyżowaniu stoków obowiązuje 5 reguła FIS, według której narciarz poruszający się w górę stoku musi upewnić się (spoglądając w górę i w dół stoku), że wjeżdżając na skrzyżowanie stoków nie stworzy zagrożenia dla siebie i innych użytkowników. Zasada ta wyraża myśl, że kto porusza się na stoku w sposób odbiegający od typowego kierunku jazdy, i tym samym stwarza potencjalne zagrożenie dla pozostałych uczestników, ten musi zachować szczególne względy ostrożności (Zasada Prawna nr RS0120377, austr. SN (OGH) 22. 11. 2005, 1 Ob 219/05w).

  • Obowiązek narciarza wjeżdżającego na stok

Zgodnie z 5 regułą FIS narciarz wjeżdżający na stok zobowiązany jest do skontrolowania stoku i ustąpienia pierwszeństwa nadjeżdżającym uczestnikom ruchu (Zasada Prawna nr RS0023859, austr. SN (OGH) 8. 4. 1987, 9 Os 10/87).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY z siedzibą w Wiedniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem office@tomaszklimek.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: