VIAC – Międzynarodowe Centrum Arbitrażu w Austrii

Tomasz Klimek            20 stycznia 2016            Komentarze (0)

VIAC (z ang. Vienna International Arbitral Center) jest Międzynarodowym Centrum Arbitrażu założonym przy Austriackiej Izbie Gospodarczej w Wiedniu. Należy ono do wiodących europejskich instytucji arbitrażowych i jest jednym z głównych ośrodków rozwiązywania międzynarodowych sporów handlowych.

Międzynarodowe Centrum Arbitrażu w Wiedniu (VIAC) powstało w 1975 roku jako niezależna instytucja arbitrażowa w ramach Austriackiej Izby Gospodarczej. Od tego czasu rozstrzyga spory powstałe przy wykonywaniu umów międzynarodowych. VIAC zajmuje się rozstrzyganiem sporów, w przypadku, gdy przynajmniej jedna ze stron ma siedzibę lub miejsce zwykłego pobytu poza Austrią lub jeśli spór ma międzynarodowy charakter.

Od chwili założenia VIAC prowadził ponad 1500 postępowań, w związku z czym jest jedną z najbardziej doświadczonych instytucji arbitrażowych w regionie. VIAC dysponuje szeroką siecią wybitnych sędziów arbitrów. W 2006 r. Austria zaimplementowała Ustawę Modelową UNCITRAL jako powszechnie obowiązujące prawo arbitrażowe, z niewielkimi tylko zmianami. Dzięki temu austriackie ramy prawne odpowiadają zwyczajom międzynarodowym.

Źródło: http://www.viac.eu/pl/

Moje doświadczenie przy rozwiązywania sporów z zakresu międzynarodowego prawa handlowego wykorzystuję pełniąc funkcję stałego arbitra Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Gospodarczej oraz uczestnicząc w seminariach organizowanych przez VIAC i Uniwersytet Wiedeński. To sprawia, że strony wybierając mnie na swojego arbitra mogą mieć zaufanie do jakości kwalifikacji.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: