Uwaga! 15.11.2018 r. mija termin zgłoszenia do Austriackiego Rejestru Rzeczywistych Beneficjentów!

Tomasz Klimek            30 października 2018            Komentarze (1)

Das Register der wirtschaftlichen Eigentümer, czyli po polsku Rejestr Rzeczywistych Beneficjentów powstał w Austrii na początku bieżącego roku na podstawie ustawy o tym właśnie rejestrze (WiEReG). Tą ustawą została implementowana dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (nr 2015/849/EU).

Kim jest Rzeczywisty Beneficjent?

Rzeczywistym Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca ostatecznym właścicielem podmiotu prawnego (najczęściej spółki), sprawująca bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotem prawnym, mająca decydujący wpływ na podejmowane przez podmiot decyzje lub czerpiąca korzyści z działalności gospodarczej tego podmiotu.

Jest to również osoba fizyczna posiadająca więcej niż 25% akcji lub udziałów w spółce prawa austriackiego lub posiadająca więcej niż 25% liczby głosów w organie takiej spółki.

W przypadku prywatnych fundacji Rzeczywistym Beneficjentem może być fundator, powiernicy, beneficjenci, osoba sprawująca nadzór, a także dowolna osoba sprawująca ostateczną kontrolę nad fundacją.

Jeżeli Rzeczywistym Beneficjentem jest osoba fizyczna, która jest już wpisana do Rejestru Handlowego (Firmenbuch) nie podlega ona obowiązkowi zgłoszenia do Rejestru Rzeczywistych Beneficjentów, ponieważ zgłoszenie nastąpi automatycznie – pod warunkiem, że osoby wpisane do Rejestru Handlowego są ostatecznym właścicielem.

Jeśli nie jesteś pewien czy zgłoszenie dotyczy Ciebie zapraszamy do kontaktu.

M. in. niżej wymienione podmioty mają obowiązek zgłaszania do Rejestru informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych:

  • Spółki komandytowe (Kommanditgesellschaft – KG)
  • Spółki jawne (Offene Gesellschaft – OG)
  • Spółki z o.o. (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH)
  • Spółki akcyjne (Aktiengesellschaft – AG)
  • Spółki europejskie (Societas Europea – SE)
  • Fundacje prywatne (Privatstiftungen)

Zgłoszenia do Rejestru Rzeczywistych Beneficjentów można dokonać elektronicznie za pośrednictwem portalu Unternehmensserviceportal lub naszej Kancelarii Adwokackiej.

Chcąc skorzystać z naszego wsparcia prosimy o przygotowanie następujących informacji: dane identyfikacyjne spółki oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia i obywatelstwo, numer paszportu lub dowodu osobistego, informację o ilości posiadanych udziałów lub uprawnień przysługujących rzeczywistemu beneficjentowi).

Termin zgłoszenia upływa 15.11.2018 r. Brak zgłoszenia do Rejestru przez zobowiązane podmioty zagrożone jest karą pieniężną do EUR 200.000,00.

W razie ewentualnych pytań zachęcam do podjęcia kontaktu z nami – Kontakt.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Adwokat Piotr Jesiołowski Listopad 19, 2018 o 12:01

Osoby które nie zdążyły muszą liczyć się z niesamowicie wielką karą za to zobowiązanie. Od ostatecznego zamknięcia rejestru minęły 4 dni, a słyszałem już o przypadkach osób które dowiedziały się już po terminie albo w dniu terminu,.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY z siedzibą w Wiedniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem office@tomaszklimek.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: