Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu

Problem pracowników branży budowlanej – Spotkania przy udziale polskiej Ambasady w Wiedniu

Tomasz Klimek            25 kwietnia 2016            Komentarze (0)

11 kwietnia 2016 r. miało miejsce spotkanie informacyjne dotyczące aktualnego stosowania przepisów koordynujących systemów ubezpieczeń społecznych w UE. Jak już wspominałem w Austrii gorącym tematem jest kwestia niewypłacania przez austriacki Urząd Pracy AMS świadczeń dla bezrobotnych Polaków, którzy posiadają rodziny w Polsce. Najbardziej dotknięci tym problemem są pracownicy branży budowlanej w Austrii. Są oni bowiem zwykle zwalnianie na koniec sezonu […]

Problem z bezrobotnym w Austrii – Spotkanie przy udziale Ambasady RP w Wiedniu i pisma Polonika

Tomasz Klimek            08 kwietnia 2016            Komentarze (0)

W poniedziałek,  11 kwietnia 2016 r. o godz. 19:00 uczestniczę w drugim już spotkaniu zorganizowanym w Wiedniu przez miesięcznik Polonika przy udziale przedstawicieli Ambasady Polskiej w Wiedniu. Spotkanie to poświęcone jest aktualnemu w całej UE problemowi pobierania świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Istotne są tu zatem przepisy dotyczące koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w UE. W Austrii gorącym […]