Środki ochrony prawnej kupującego i sprzedającego w handlu zagranicznym | Konwencja Wiedeńska (CISG)

Tomasz Klimek            06 czerwca 2016            Komentarze (0)

W ubiegły piątek po rozprawie przed Sądem Gospodarczym w Wiedniu (Handelsgericht Wien) spotkałem kolegę Martina, który pracuję w jednej z kancelarii adwokackich w Linz. Jak się okazało on też właśnie skończył rozprawę. Poszliśmy więc na krótką kawę do kawiarni przy sądzie. Miło było się znowu spotkać.

W trakcie naszej rozmowy zaczęliśmy w pewnym momencie dyskutować o regulacji Konwencji Wiedeńskiej (CISG), o której już pisałem. Konwencja ta obowiązuje tak samo w Polsce jak i w Austrii.

Opowiedziałem Martinowi o moim blogu, a on zasugerował mi, żebym napisał kilka wpisów o uprawnieniach kupującego i sprzedającego w razie braku zgodności towarów z umową. Z tymi problemami borykają się przecież nie tylko Austriacy, lecz również polskie firmy eksportujące lub importujące towary m. in. do Austrii, Niemiec, Szwajcarii lub Włoch. Pomyślałem, że to dobry i bardzo praktyczny pomysł.

Poniżej przedstawiam zestawienie środków ochrony prawnej przysługujących obydwu stronom międzynarodowej umowy sprzedaży. Każdy z tych środków opiszę szerzej w kolejnych wpisach.

Kupujący ma następujące środki ochrony prawnej (art. 45 CISG):

  1. Wystąpienie z roszczeniem o spełnienie świadczenia (wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy), albo
  2. Żądanie obniżenia ceny towarów (bez względu na to czy została ona już zapłacona czy nie), lub (tzn. i / albo),
  3. Odszkodowanie za naruszenie umowy, albo
  4. Wstrzymanie spełnienia świadczenia, albo
  5. Odstąpienie od umowy.

Sprzedawcy przysługują następujące środki ochrony prawnej (art. 61 CISG):

  1. Wystąpienie z roszczeniem o spełnienie świadczenia
  2. Roszczenie o zapłatę odsetek za zwłokę (liczonych według zasad prawa właściwego),
  3. Odszkodowanie za naruszenie umowy
  4. Wstrzymanie spełnienia świadczenia
  5. Odstąpienie od umowy.

Jeśli już teraz macie Państwo pytania związane z poszczególnymi środkami ochrony prawnej to proszę o kontakt.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY z siedzibą w Wiedniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem office@tomaszklimek.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: