Uwaga! 15.11.2018 r. mija termin zgłoszenia do Austriackiego Rejestru Rzeczywistych Beneficjentów!

Tomasz Klimek            30 października 2018            Komentarze (1)

Das Register der wirtschaftlichen Eigentümer, czyli po polsku Rejestr Rzeczywistych Beneficjentów powstał w Austrii na początku bieżącego roku na podstawie ustawy o tym właśnie rejestrze (WiEReG). Tą ustawą została implementowana dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (nr 2015/849/EU).

Kim jest Rzeczywisty Beneficjent?

Rzeczywistym Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca ostatecznym właścicielem podmiotu prawnego (najczęściej spółki), sprawująca bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotem prawnym, mająca decydujący wpływ na podejmowane przez podmiot decyzje lub czerpiąca korzyści z działalności gospodarczej tego podmiotu.

Jest to również osoba fizyczna posiadająca więcej niż 25% akcji lub udziałów w spółce prawa austriackiego lub posiadająca więcej niż 25% liczby głosów w organie takiej spółki.

W przypadku prywatnych fundacji Rzeczywistym Beneficjentem może być fundator, powiernicy, beneficjenci, osoba sprawująca nadzór, a także dowolna osoba sprawująca ostateczną kontrolę nad fundacją.

Jeżeli Rzeczywistym Beneficjentem jest osoba fizyczna, która jest już wpisana do Rejestru Handlowego (Firmenbuch) nie podlega ona obowiązkowi zgłoszenia do Rejestru Rzeczywistych Beneficjentów, ponieważ zgłoszenie nastąpi automatycznie – pod warunkiem, że osoby wpisane do Rejestru Handlowego są ostatecznym właścicielem.

Jeśli nie jesteś pewien czy zgłoszenie dotyczy Ciebie zapraszamy do kontaktu.

M. in. niżej wymienione podmioty mają obowiązek zgłaszania do Rejestru informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych:

  • Spółki komandytowe (Kommanditgesellschaft – KG)
  • Spółki jawne (Offene Gesellschaft – OG)
  • Spółki z o.o. (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH)
  • Spółki akcyjne (Aktiengesellschaft – AG)
  • Spółki europejskie (Societas Europea – SE)
  • Fundacje prywatne (Privatstiftungen)

Zgłoszenia do Rejestru Rzeczywistych Beneficjentów można dokonać elektronicznie za pośrednictwem portalu Unternehmensserviceportal lub naszej Kancelarii Adwokackiej.

Chcąc skorzystać z naszego wsparcia prosimy o przygotowanie następujących informacji: dane identyfikacyjne spółki oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia i obywatelstwo, numer paszportu lub dowodu osobistego, informację o ilości posiadanych udziałów lub uprawnień przysługujących rzeczywistemu beneficjentowi).

Termin zgłoszenia upływa 15.11.2018 r. Brak zgłoszenia do Rejestru przez zobowiązane podmioty zagrożone jest karą pieniężną do EUR 200.000,00.

W razie ewentualnych pytań zachęcam do podjęcia kontaktu z nami – Kontakt.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.

Zapraszamy do współpracy w Nowym Roku 2018! Dr Tomasz Klimek, Adwokat w Wiedniu

Tomasz Klimek            31 grudnia 2017            Komentarze (1)

Jutro pożegnamy stary i powitam Nowy Rok 2018!

Z tej okazji wraz z Zespołem kancelarii życzę Państwu pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku oraz determinacji w realizowaniu planów.

Naszym stałym Klientom dziękujemy za dotychcasową współpracę! Zapraszamy również Państwa do podjęcia współpracy z nami.

W razie ewentualnych pytań zachęcam do podjęcia kontaktu z nami – Kontakt.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.

Uwaga! Od 01.01.2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o BUAK

Tomasz Klimek            30 grudnia 2017            Komentarze (0)

Zwracam uwagę na zmiany w ustawie o BUAK, jakie wejdą w życie z początkiem Nowego Roku.Co się zmieni:

  1. W styczniu 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy przewidujące obowiązek zgłaszania czasu i miejsca pracy pracowników branży budowlanej zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy lub pracujących okresowo. W tym celu BUAK udostępnił na portalu eBUAK nową aplikację, za pomocą której będzie można dokonać zgłoszenia.
  2. Obniżona zostanie wysokość stopy procentowej ustawowych odsetek za zwłokę, o których mowa w § 25 ust- 2 i § 8 ust. 6 ustawy o BUAG.

W razie ewentualnych pytań zachęcam do podjęcia kontaktu z nami – Kontakt.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.

Forma

Tomasz Klimek            30 listopada 2017            Komentarze (0)

Forma

Certyfikat Jakości Dokształcania – Prawo do korzystania z marki (znaku towarowego) AWAK-Cert

Tomasz Klimek            17 października 2017            3 komentarze

Z satysfakcją informuję, że nasza kancelaria została certyfikowana przez Akademię Austriackiej Adwokatury AWAK.

Świadcząc odpowiedzialnie usługi na rynku prawniczym należy być „na bieżąco” z obowiązującymi przepisami. Załączony certyfikat potwierdza uprawnienie kancelarii do korzystania z marki (znaku towarowego) AWAK-Cert.

W razie ewentualnych pytań zachęcam do podjęcia kontaktu z nami – Kontakt.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.