Forma

Tomasz Klimek            30 listopada 2017            Komentarze (0)

Forma

Certyfikat Jakości Dokształcania – Prawo do korzystania z marki (znaku towarowego) AWAK-Cert

Tomasz Klimek            17 października 2017            3 komentarze

Z satysfakcją informuję, że nasza kancelaria została scertyfikowana przez Akademię Austriackiej Adwokatury AWAK.

Świadcząc odpowiedzialnie usługi na rynku praniczym należy być „na bieżąco” z obowiązującymi przepisami. Załączony certyfikat potwierdza uprawnienie kancelarii do korzystania z marki (znaku towarowego) AWAK-Cert.

W razie ewentualnych pytań zachęcam do podjęcia kontaktu z nami – Kontakt.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.

Wpis na listę HFU w Austrii – jego warunki i zalety

Tomasz Klimek            29 września 2017            3 komentarze

Z uwagi na częste pytania klientów o zalety i warnunki wpisu na listę HFU w Austrii, zdecydowałem się na przygotowanie wstępnych informacji w tym zakresie.

Już w krótce zajdziecie je Państwo na tym blogu. Zapraszam!

Jak ograniczyć odpowiedzialność Zarządu przy transgranicznym świadczeniu usług w Austrii

Tomasz Klimek            18 sierpnia 2017            5 komentarzy

Zagraniczne firmy w Austrii (w tym także polskie) decydujące się na transgraniczne świadczeniu usług nie zawsze pamiętają o ciążących na nich obowiązkach (głównie o charakterze administracyjnym). W konsekwencji narażają się one – a mówiąc dokładniej osoby uprawnione do ich reprezentacji na zewnątrz – na wszczęcie postępowań karnoadministracyjnych za popełnione wykroczenia.

Zagrożenie karą jest nie raz wysokie, np. w ustawie o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG) zagrożenie karą za niedopełnienie określonych obowiązków/zgłoszeń wynosi często od EUR 1.000,00 do EUR 10.000,00, a w przypadku recydywy od EUR 2.000,00 do EUR 20.000,00 za jedno popełnione wykroczenie.

W przypadku, gdy spółka z o. o. posiada 4 Członków Zarządu ukarany może zostać każdy Członek Zarządu. Co jest bardzo mocno zwiększa finansową dolegliwość takiej kary pieniężnej. Ta reguła dotyczy wszystkich spółek prawa handlowego (tj. osobowych i kapitałowych).

Prezes Zarządu jednej spółki budowlanej z Katowic montującej w Wiedniu windy zapytał się mnie niedawno:

„Panie Mecenasie co można z tym zrobić? Dlaczego karę dostaje każdy z Członków Zarządu?”

Odpowiedzialność Zarządu w takich przypadkach wynika z ustawy (§ 9 VStG). Ustawa przewiduje jednak możliwość wyznaczenia odpowiedzialnego pełnomocnika. Jego wyznaczenie zwalnia z odpowiedzialności pozostałe osoby w określonym zakresie. Przy jego wyznaczaniu należy zatem zwrócić uwagę na szczegóły, które oczywiście dokładnie z Panem Prezesem omówiłem. W kwestii skuteczności takiego wyznaczenia odpowiedzialnego pełnomocnika ustawa LSD-BG przewiduje dodatkowe regulacje, które są bardziej rygorystyczne niż rozwiązania ogólne.

Austriackie Ministerstwo Finansów przygotowało formularze, które można wykorzystać dokonując wyznaczenia odpowiedzialnego pełnomocnika:

Dla ułatwienia dokonywania zgłoszeń dostępna jest również polskojęzyczna wersja tego formularza.

Samego zgłoszenia należy jednak dokonać na niemieckojęzycznym formularzu.

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji odpowiedzialnego pełnomocnika musi wyrazić zgodę na jej wyznaczenie. W tym celu można posłużyć się dostępnym formularzem.

Pomocna wersja w języku polskim:

W razie ewentualnych pytań zachęcam do podjęcia kontaktu z nami – Kontakt.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.

Ewidencja Upadłych Dłużników w Austrii – Ediktsdatei, Insolvenzdatei

Tomasz Klimek            26 lipca 2017            3 komentarze

W poniższych wpisach podejmowałem już problematykę dochodzenia wierzytelności od austriackich dłużników, czy to na etapie postępowania sądowego, czy egzekucyjnego:

  1. Postępowanie nakazowe i nakaz zapłaty w Austrii,
  2. Komornik w Austrii – jak i gdzie szczyna się postępowanie egzekucyjne w Austrii,
  3. Europejski Tytuł Egzekucyjny a dochodzenie wierzytelności w Austrii,
  4. Europejski Nakaz Zapłaty a dochodzenie wierzytelności w Austrii,
  5. Odzyskaj wierzytelność w Austrii,

W tym miejscu chciałem zwrócić uwagę na inny istotny aspekt – tj. na problem upadłości dłużnika w Austrii.

Otrzymując zapytania o ofertę poprowadzenia procesu lub poprowadzenia postępowania egzekucyjnego w Austrii pytam się zawsze potencjalnego klienta o kondycję finansową dłużnika. Nie raz bowiem okazuję się niestety, że dłużnik przeciwko któremy klient chce wnieść pozew lub postawić wniosek o wszczęcie egzekucji, ogłosił upadłość. W takich okolicznościach niepozostaję często nic innego jak, sprawdzić zabezpieczenia dochodzonej wieczytelności i zgłosić ją w postępowaniu upadłościowym.

  • Gdzie i jak można sprawdzić, czy austriacki dłużni ogłosił upadłość?

W austriackiej Ewidencji Upadłych Dłużników – Insolvenzdatei, która jest częścią Publicznego Publikatora austriackiego Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Ediktsdatei), ogłaszane są otwarte postępowania upadłościowe i naprawcze. Ogłoszenia pojawiają się o godz. 00:00 po dniu, w którym otwarcie postępowania stało się skuteczne.

W Ewidencji Upadłych Dłużników znajdziemy szystkie istotne informacje na temat ewentualnego postępowania, tj. informacje o Sądzie upadłościowym, sygnaturze, akt postępowania, syndyku oraz terminach.

  • Jak szukać dłużnika w ewidencji?

Dłużnika szukać można według firmy (nazwy) jego przedsiębiorstwa, jego nazwiska, według austriackiego numeru KRS – o ile został do niego wpisany – zaczynającego się od liter FN … , lub według sygnatury akt postępowania.

W razie ewentualnych pytań dot. postępowania upadłościowego w Austrii lub konieczności reprezentowania Państwa w postępowaniu upałościowym nasza kancelaria pozostaję do dyspozycji. Zachęcam do podjęcia kontaktu z nami – Kontakt.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.