Odzyskaj wierzytelność w Austrii

Tomasz Klimek            17 grudnia 2015            2 komentarze

Odzyskanie należności od niesolidnych kontrahentów stanowi nieraz duży problem. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy zachodzi konieczność dochodzenia wierzytelności za granicą. Szukając optymalnego rozwiązania, wiele osób decyduje się zlecić sprawę firmie windykacyjne. Skuteczna windykacja zapewnia każdemu przedsiębiorcy utrzymanie płynności finansowej, co pozwala na (dalszy) rozwój firmy. Spektrum ofert zamieszczanych w tym zakresie w Internecie jest bardzo szerokie. Dla przykładu wystarczy wpisać w wyszukiwarce takie frazy jak „windykacja za granicą”, „windykacja w Austrii” itd.

Alternatywą dla firmy windykacyjnej jest zlecenie dochodzenia roszczeń miejscowej kancelarii adwokackiej. W tym miejscu polskie firmy natrafiają często na tzw. barierę językową. Odnosząc omawiane zagadnienie do realiów rynku austriackiego, mogę jednoznacznie stwierdzić, że polscy klienci bardzo wysoko cenią sobie komfort obsługi prawnej w Austrii w języku ojczystym. Równie ważna jest znajomość realiów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Jako polskojęzyczny prawnik w Austrii zaobserwowałem, że dzięki zaangażowaniu austriackiej kancelarii adwokackiej udaje się w sporej części spraw uzyskać dla klientów zapłatę ich faktur jeszcze na etapie przedprocesowym. Dzięki dostępowi do elektronicznych rejestrów w Austrii m.in. do Centralnego Rejestru Meldunkowego, Elektronicznego Rejestru Działalności Gospodarczej, austriackiego KRS, Rejestru Upadłości oraz ksiąg wieczystych jesteśmy w stanie bardzo szybko i sprawnie zebrać informacje gospodarcze o dłużniku. Zdobyte w ten sposób wiadomości wykorzystujemy również prowadząc dla klientów egzekucję w Austrii.

Zaangażowanie miejscowego adwokata jest dla austriackich firm wyraźnym sygnałem do niezwlekania z uregulowaniem płatności. Przedsiębiorstwa te wiedzą, że miejscowa kancelaria adwokacka nie ma żadnych trudności z poruszaniem się w lokalnych warunkach. Nie bez znaczenia są również dla nich kwestie finansowe, tj. nienarażanie się na generowanie zbędnych kosztów adwokackich liczonych według taryfy RATG już na etapie przedprocesowym.

W przypadku odmowy zapłaty całości lub części zafakturowanych należności austriaccy dłużnicy zasłaniają się często zarzutem wad fizycznych dostarczonego towaru, np. niespełniania przez zakupiony towar austriackich norm technicznych, tzw. ÖNorm. W razie takich sporów jedynym sposobem dla skutecznego dochodzenia swoich praw jest droga sądowa. Dla zbadania szans i ewentualnych ryzyk w procesie konieczna jest wtedy analiza dokumentów dostarczonych przez klienta (ofert, zamówień, zleceń, zawartych umów, listów przewozowych CMR, wystawionych faktur).

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Justyna Październik 5, 2016 o 15:26

Witam,
proszę o informację jaki byłby koszt zgłoszenia wierzytelności w Austrii?
Ile wynosi opłata od takiego zgłoszenia?
Jak wygląda procedura ?
Powodem jest spółka polska.

Dziękuję za pomoc.

Odpowiedz

Tomasz Klimek Październik 5, 2016 o 15:59

Dzień dobry Pani,
dziękuję za przesłanie zapytania. Na wstępie muszę Panią jednak prosić od doprecyzowanie pytania.
Koszty dochodzenia zapłaty wierzytelności na etapie przedsądowym są inne niż koszty dochodzenia roszczeń w procesie sądowym. Dla obliczenia tych kosztów według taryfy adwokackiej potrzebuję dodatkowych informacji o wartości przedmiotu sporu, tzn. zapłaty ilu wierzytelności, w jakiej wysokości chciałaby Pani dochodzić od dłużnika. Proszę mi również napisać z czego wynikają poszczególne wierzytelności. Będę mógł w ten sposób ocenić, czy można zliczyć Pani roszczenia.

Chętnie omówię z Panią szczegóły w rozmowie telefonicznej.

Pozdrawiam

dr Tomasz Klimek
Adwokat w Austrii

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY z siedzibą w Wiedniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem office@tomaszklimek.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: