Odpowiedzialność wspólników w austriackiej „GmbH light”

Tomasz Klimek            11 stycznia 2016            Komentarze (0)

Nawiązując do mojego ostatniego wpisu dotyczącego zakładania spółki z o. o. (GmbH) w Austrii chciałbym powrócić do kwestii odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki w sytuacji skorzystania z tzw. przywileju założycielskiego. Przywilej założycielski oznacza możliwość wniesienia wkładu założycielskiego na minimalnym poziomie EUR 10.000,-, z czego połowa musi zostać wpłacona. W tym miejscu przypominam, że kapitał założycielski wynosi dla sp. z o. o. w Austrii EUR 35.000,- (połowa musi zostać wpłacona).

W razie skorzystania z przywileju założycielskiego dokonuję się odpowiedniego wpisu w Rejestrze Sądowym, nazywanym „Firmenbuch”. W ten sposób założone spółki z o. o. określa się potocznie jako „GmbH light”.

§ 10b GmbHG określa kwestię odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki w zakresie nie wpłaconego w całości kapitału założycielskiego w przypadku skorzystania z przywileju założycielskiego. Przepis ten mówi, że wspólnicy są zobowiązani tylko w takim zakresie do dokonania dalszych wpłat na poczet objętych udziałów w kapitale założycielskim, w jakim udziały te nie zostały opłacone w granicach uprzywilejowania, tj. do kwoty EUR 10.000,- łącznie. Brzmi trochę skomplikowanie – co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, że gdy wspólnicy korzystający z przywileju wpłacili przy zakładaniu sp. z o. o. np. tylko EUR 5.000,-, to w okresie obowiązywania tego przywileju będą mogli zostać zmuszeni (np. na podstawie wyroku sądu) do dopłacenia (proporcjonalnie do objętych udziałów) co najwyżej łącznej kwoty  EUR 5.000,-. Reguła ma także zastosowanie w przypadku ogłoszenia upadłości przez „GmbH ligth” w okresie obowiązywania omawianego przywileju.

Stanowi to wyjątek od zasady określonej w § 63 ust. 1 GmbHG, według której każdy ze wspólników spółki z o. o. prawa austriackiego jest zobowiązany do pokrycia całego udziału w kapitale założycielskim zgodnie z zapisami umowy spółki i podjętymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Wspólników.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY z siedzibą w Wiedniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem office@tomaszklimek.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: