O mnie

Zawsze interesowały mnie języki obce i relacje z zagranicą. Pisząc o „relacjach z zagranicą” nie mam wcale na myśli stosunków międzynarodowych między państwami. Chodzi mi w tym miejscu przede wszystkim o reguły i zwyczaje obowiązujące w kontaktach międzyludzkich przy współpracy z obcokrajowcami.

Szczególnie interesowały mnie, no i interesują w dalszym ciągu, powiązania i relacje polskich firm z ich zagranicznymi partnerami. 

Dzięki tym zainteresowaniom zdecydowałem się na studia prawnicze. Chciałem w ten sposób poznać regulację naszego systemu prawnego. W krótkim czasie po podjęciu studiów prawniczych w Krakowie zacząłem studiować również drugi kierunek: germanistykę. Studiując germanistykę zauważyłem, że nie zawsze wystarczy biegle mówić w obcym języku. Bardzo istotne są także różnice międzykulturowe. To właśnie ich znajomość pozwala często właściwie zrozumieć sposób myślenia zagranicznego partnera, jego potrzeby i oczekiwania.

To ten właśnie sposób myślenia – nieraz odmienny od naszego – można zauważyć w zagranicznych regulacjach prawnych oraz przy ich stosowaniu. Pomimo harmonizacji prawa w ramach Unii Europejskiej obce rozwiązania odbiegają często od rozwiązań polskich.

Podczas stażu w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu zrozumiałem, że transgraniczne zagadnienia prawne potrafią być nieraz skomplikowane.

Dlatego po ukończeniu studiów prawniczych w Krakowie zrezygnowałem z kontynuowania germanistyki i zdecydowałem się poznać lepiej austriackie prawo i jego stosowanie w praktyce. Po ukończeniu studiów prawniczych w Wiedniu oraz ukończeniu tzw. rocznej aplikacji sądowej („Gerichtsjahr”) w Wiedniu ukończyłem aplikację adwokacką i zdałem egzamin adwokacki w Wiedniu.

Obecnie jestem austriackim adwokatem i prowadzę własną kancelarię w Wiedniu. Wyspecjalizowany jestem przede wszystkim w kompleksowej obsłudze polskich firm działających w Austrii lub chcących wejść na ten rynek. W ramach obsługi prawnej reprezentuję i doradzam klientom w rozwiązywaniu problemów z zakresu międzynarodowego prawa handlowego, prawa spółek oraz prawa gospodarczego (rejestracja działalności gospodarczej, uzyskiwanie odpowiednich zezwoleń, koncesji), ale również z zakresu prawa pracy (m.in. leasingu pracowniczego) oraz austriackiego prawa podatkowego.

Większość polskich firm działających w Austrii, to przedsiębiorstwa budowlane, montażowe lub transportowe. Dlatego problemy pojawiające się przy prowadzeniu działalności w tych branżach są mi najlepiej znane.

Ze względu na moją stałą współprace z dużą austriacką kancelarią wyspecjalizowaną w międzynarodowym arbitrażu jestem na bieżąco konfrontowany z pytaniami prawnymi z tego obszaru. W kancelarii tej kieruję Działem polskim (Polish Desk). Posiadane w ten sposób doświadczenie wykorzystuję pełniąc funkcję stałego arbitra oraz promując instytucję arbitrażu międzynarodowego.

Zapraszam do bliższego zapoznania się z treścią mojego bloga.

Życzę miłej lektury.