O blogu

Celem niniejszego bloga jest z jednej strony wsparcie polskich firm działających w Austrii w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Z drugiej strony wsparcie polskich przedsiębiorców, którzy stoją przed podjęciem strategicznej decyzji o wejściu na austriacki rynek.

W pierwszych rozmowach z klientami zauważam regularnie obawy przed założeniem działalności w Austrii. Obawy te wynikają zwykle z braku świadomości prawnej w zakresie austriackich przepisów lub braku znajomości realiów austriackiego rynku. Te kwestie stanowią nie raz problem przy szacowaniu kosztów i ryzyk związanych nie tylko z transgranicznym świadczeniem usług, ale przede wszystkim z podjęciem działalności m. in. w formie oddziału lub austriackiej spółki córki.

Z uwagi na brak w internecie polskojęzycznej strony, na której opisywane byłyby na bieżąco aspekty prawne działalności gospodarczej w Austrii zdecydowałem się na prowadzenie tego bloga.

W ten sposób chcę wesprzeć wzrost obecności polskich firm w Austrii, a przynajmniej ułatwić polskim przedsiębiorcom podejmowanie trafnych decyzji biznesowych dot. ich działalności w Austrii. Zadaniem tego bloga będzie:

  1. Przybliżenie form działalności gospodarczej w Austrii oraz wiążących się z nimi obowiązkami. Informacje te mają stanowić pewną bazę o istniejących regulacjach prowadzenia działalności gospodarczej w Austrii oraz o procesie rejestracji takiej działalności, ze szczególnym wskazaniem niezbędnym w tym zakresie dokumentów.
  2. Omówienie kwestii podatkowych związanzych z podejmowaniem określonych form działalnosci gospodarczej. Tutaj znajdziecie Państwo inforamcje na temat rodzajów podatków w Austrii oraz będziecie mogli zapoznać się wstępnie z potencjalnymi obciązeniami Waszej działalności. W tym miejscu przybliżone zostaną również regulacje polsko-austriackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  3. Wskazanie metod międzynarodowej windykacji należności w Austrii. W tym miejscu otrzymacie Państwo wskazówki co robić w sytuacji, gdy zagraniczny kontrahent nie chce zapłacić za otrzymany towar lub nie wysyła do Państwa zakupionego towaru. W dalszej kolejności przybliżona zostanie po krótce tematyka europejskiego postępowania nakazowego, ze szczególnym uwzględnieniem realiów panujących w Austrii, oraz dochodzenie wierzytelności na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego.
  4. Zaprezentowanie w zarysie działań podejmowanych przy dochodzeniu odszkowowań powypadkowych. Konieczność takich działań pojawia się w sytuacjach wystąpienia wypadków przy pracy oraz wypadków komunikacyjnych (drobowych). Na marginesie pozwolę sobie również przedstawić w tym miejscu dochodzenie zasad dochodzenia odszkodowań za wypadki na stokach narciarskich. Zasady określające roszczenia odszkodowawcze w tym zakresie są bardzo zbliżone do zasad obowiązujących przy wypadkach drogowych.
  5. Promocja arbitrażu międzynarodowego w Austrii. W tym miejscu nakreślę Państwu zasady funktionowania arbitrażu międzynarodowego w Austrii oraz przedstawię wzory zapisów umownych (klauzul) na sąd arbitrażowy.

Mam nadzieję, że dzięki informacją zamieszczonym na moim blogu poznacie Państwo lepiej prawne aspekty działalności gospodarczej w Austrii, austiackiego prawa podatkowego, windykacji międzynarodowej, kwestii odszkodowań i arbitrażu międzynarodowego w Austrii. Jestem przekonany, że dzięki tym informacjom łatwiej będzie Państwu podejmować decyzje biznesowe dot. działalności w Austrii.