Niezbędne zgłoszenia przy rejestracji działalności

Tomasz Klimek            16 grudnia 2015            Komentarze (0)

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej w Austrii – czy to w formie jednoosobowej działalności, czy w formie spółki osobowej lub kapitałowej – na przedsiębiorcy ciążą obowiązki dokonania odpowiednich zgłoszeń. Podobnie z resztą jest i w Polsce.

  1. Zgłoszenie pracowników w Regionalnej Kasie Chorych

Pracodawca musi dokonać zgłoszenia pracowników we właściwej regionalnej kasie chorych, zanim rozpoczną oni pracę. Jak już wspomniałem w moim ostatnim wpisie, zgłoszenia pracownika z uprawnieniami do prowadzenia działalności reglamentowanej dokonuje się jeszcze przed samą rejestracją.

  1. Zgłoszenie w austriackim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (SVA)

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wszyscy wspólnicy spółki jawnej oraz komplementariusze spółki komandytowej podlegają obowiązkowi zgłoszenia do właściwego zakładu ubezpieczeń społecznych (SVA) w pierwszym miesiącu prowadzonej działalności.

Także wszyscy członkowie zarządu spółki z o. o. podlegają temu obowiązkowi, o ile nie są ubezpieczeni z tytułu pełnionej funkcji w ramach ogólnego ubezpieczenia społecznego (ASVG). Zgłoszenia można dokonać automatycznie przy rejestracji działalności gospodarczej.

  1. Zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym

Również w pierwszym miesiącu działalności należy dokonać odpowiedniego zgłoszenia w urzędzie skarbowym i postawić wniosek o nadanie numeru NIP.

Jak więc Państwo widzicie zakres obowiązków ciążących w tym względzie na pracodawcy nie odbiega istotnie od obowiązków istniejących w Polsce.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY z siedzibą w Wiedniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem office@tomaszklimek.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: