Komornik w Austrii – jak i gdzie wszczyna się postępowanie egzekucyjne w Austrii

Tomasz Klimek            01 kwietnia 2016            Komentarze (0)

Przedwczoraj zadzwonił do mnie mój kolega ze studiów Maciek, który obecnie jest adwokatem i prowadzi własną kancelarię adwokacką w Krakowie. Powiedział mi, że ma prawomocny nakaz zapłaty Sądu Okręgowego w Katowicach i zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego.

Tomku, szukam skutecznej kancelarii komorniczej w Wiener Neustadt, ponieważ dłużnik (austriacka spółka GmbH) tam właśnie ma siedzibę (no i majątek). Maciek zapytał się mnie dalej o koszty sądowe i koszty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym w Austrii.

Zdziwił się bardzo jak mu powiedziałem, że w Wiener Neustadt nie znajdzie ani jednej kancelarii komorniczej. W Austrii nie ma w ogóle kancelarii komorniczych! Wynika to z różnych rozwiązań systemowych prawa polskiego i prawa austriackiego.

Komornik w Austrii jest normalnym etatowym pracownikiem Sądu, podobnie jak w Polsce asystent sędziego lub referendarz. Dlatego komornicy w Austrii nie prowadzą własnych kancelarii komorniczych.

Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne w Austrii należy postawić odpowiedni wniosek przed właściwym Sądem.

Ale jaki Sąd jest właściwy do prowadzenia egzekucji w Austrii?

Odpowiedź znajdziesz w §§ 17 i 18 austriackiej ustawy – Ordynacja egzekucyjna (Exekutionsordnung – EO).

Sądami rzeczowo właściwymi do prowadzenia egzekucji w Austrii są Sądy Rejonowe (§  17 ust. 1 EO).

Właściwość miejscowa Sądu zależy od rodzaju prowadzonej egzekucji (§  18 ust. 1-4 EO).

  1. w przypadku prowadzenia egzekucji z nieruchomości, sądem właściwym jest Sąd Rejonowy w okręgu właściwości którego położona jest nieruchomość dłużnika,
  2. w przypadku tzw. egzekucji z wierzytelności (np. zajęcie środków na rachunku bankowym, zajęcie wynagrodzenia za pracę) obowiązuje ogólna właściwość sądowa, tj. miejsce zamieszkania dłużnika,
  3. w pozostałych przypadkach, a w szczególności w razie prowadzenia egzekucji z majątku ruchomego, właściwy jest Sąd w okręgu właściwości majątek ten się znajduje,

W przypadku prowadzenia różnego rodzaju egzekucji jednocześnie nie trzeba stawiać za każdym razem kolejnego wniosku.

Do elementów skutecznego prowadzenia egzekucji zaliczyć trzeba sprawność postępowania, możliwie szybkie ustalenie majątku dłużnika i niezwłoczne działanie przed Sądem egzekucyjnym.

Tak jak wspominałem w jednym z moich ostatnich wpisów, jako austriacki adwokat połączony jestem specjalnym programem komputerowym „Advokat” z każdym sądem w Austrii. Ten zdigitalizowany system pozwala na szybkie działanie, np. ustalenie w dniu udzielenia zlecenia aktualnego miejsca zamieszkania dłużnika, uzyskanie informacji z austriackiego KRS (Firmenbuch) lub z rejestru prowadzenia działalności gospodarczej (Gewerberegister) o prowadzonych ewentualnie przedsiębiorstwach dłużnika. System ten zapewnia również wgląd do austriackich Ksiąg Wieczystych (Grundbuch) i ustalenie, czy dłużnik posiada nieruchomości, które można zająć w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Dzięki programu „Advokat” wniesiony przeze mnie jednego dnia wniosek egzekucyjny ląduje następnego dnia na biurku właściwego referendarza lub sędziego (w razie konieczności wystąpienia o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w Austrii).

Na koniec omówiliśmy z Maćkiem sprawy finansowe. Po udzieleniu mi wczoraj przez klienta pełnomocnictwa i zlecenia na prowadzenie egzekucji współpracuję z Maćkiem przy odzyskaniu od austriackiego dłużnika wierzytelności klienta.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY z siedzibą w Wiedniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem office@tomaszklimek.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: