Jak założyć spółkę jawną lub komandytową?

Tomasz Klimek            17 grudnia 2015            Komentarze (0)

Spółka jawna określana jest w Austrii jako „Offene Gesellschaft“ (jej ustawowy skrót to „OG“), natomiast spółka komandytowa jako „Komanditgesellschaft” (jej ustawowy skrót to „KG“) . Spółkę jawną lub komandytową zawiązuje się na podstawie umowy zawartej pomiędzy przynajmniej dwiema osobami. Ustawa nie przewiduje żadnego przymusu formy oświadczeń woli dla zawarcia umów spółek tego rodzaju. Spółki te mogą być zatem zawiązane także w formie ustnej. Oczywiście w praktyce zaleca się zachowanie formy pisemnej. Forma pisemna zapewnia bezpieczeństwo stronom oraz stanowi jednoznaczny dowód co do okoliczności zawarcia umowy oraz jej treści. 

Spółka jawna oraz komandytowa powstaje z chwilą jej wpisu do austriackiego KRS (tzw. „Firmenbuch”). Wniosek o wpis musi być jednak sporządzony w formie pisemnej z podpisem notarialnie lub sądowo uwierzytelnionym. Sądowe uwierzytelnienie podpisu dokonywane jest przez austriackie sądy rejonowe (tzw. Bezirksgerichte).

We wniosku o wpis do austriackiego KRS należy koniecznie zamieścić następujące dane:

  1. firmę spółki z oznaczeniem OG (dla spółki jawnej) lub KG (dla spółki komandytowej),
  2. kwotę, do jakiej odpowiadają poszczególni komandytariusze (w przypadku spółki komandytowej),
  3. siedzibę spółki oraz jej adresy,
  4. przedmiot działalności spółki,
  5. imiona, nazwiska, daty urodzenia i adresy wspólników,
  6. regulację dotyczącą reprezentacji spółki,
  7. dzień wygaśnięcia umowy spółki.

Do wniosku o wpis należy załączyć wzory podpisów wszystkich wspólników spółki jawnej, a w przypadku spółki komandytowej wzory podpisów wszystkich komandytariuszy. Wzory podpisów muszą być notarialnie lub sądowo uwierzytelnione.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY z siedzibą w Wiedniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem office@tomaszklimek.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: