Elektroniczna Forma Notarialna – Nowe perspektywy od 01.01.2019!

Tomasz Klimek            28 listopada 2018            Komentarze (0)

Stale rozwijająca się digitalizacja rynku i obrotu prawnego z jednej strony oraz dbałość o zachowanie bezpieczeństwa obrotu prawnego były jednymi z motywów wprowadzenia kolejnych nowych rozwiązań przy zakładaniu austriackiej spółki z o. o. (GmbH) przez austriackiego ustawodawcę.

Dokładnie rok po wejściu w życie przepisów wprowadzających uproszczoną rejestrację spółki GmbH przez Internet – o których tu pisałem – austriacki ustawodawca postawił krok dalej i uchwalił nowelizację ustawy o GmbH i austriackim prawie o notariacie wprowadzającą Elektroniczną Formę Notarialną (Elektronische Notariatsform-Gründungsgesetz (ENG)).

Przepisy tej ustawy wejdą w życie 01.01.2019 r.

Na czym polegają zmiany:

  1. Notariusz będzie mógł sporządzić akt notarialny korzystając z elektronicznych środków komunikacji – np. wideokonferencji (§ 69b NO). Fizyczna obecność osób biorących udział w tej czynności notarialnej przed notariuszem nie będzie obowiązkowa. Warunkiem skutecznego sporządzenia aktu notarialnego będzie jednak stały kontakt notariusza ze stroną za pośrednictwem środków elektronicznej komunikacji.
  2. Tożsamość osoby notariusz będzie stwierdzał w dalszym ciągu na podstawie dowodów tożsamości, okazanych podczas wideokonferencji. Alternatywnie przewidziana została również możliwość ustalenia tożsamości za pomocą tzw. e-dowodu.
  3. Notarialne poświadczenie podpisu również zostało przewidziane w tej nowelizacji. W trakcie składania przez stronę podpisu notariusz musi mieć możliwość obserwacji aktu złożenia podpisu od początku do końca w sposób nieprzerwany. Podpisany w ten sposób dokument musi w dalszej kolejności zostać zeskanowany i przesłany mailem podpisanym sygnaturą elektroniczną osoby składającej podpis do notariusza (§ 79 ust. 9 NO).

W razie ewentualnych pytań zachęcam do podjęcia kontaktu z nami – Kontakt.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY z siedzibą w Wiedniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem office@tomaszklimek.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: