Windykacja w Austrii

Środki ochrony prawnej kupującego i sprzedającego w handlu zagranicznym | Konwencja Wiedeńska (CISG)

Tomasz Klimek            06 czerwca 2016            Komentarze (0)

W ubiegły piątek po rozprawie przed Sądem Gospodarczym w Wiedniu (Handelsgericht Wien) spotkałem kolegę Martina, który pracuję w jednej z kancelarii adwokackich w Linz. Jak się okazało on też właśnie skończył rozprawę. Poszliśmy więc na krótką kawę do kawiarni przy sądzie. Miło było się znowu spotkać. W trakcie naszej rozmowy zaczęliśmy w pewnym momencie dyskutować […]

Postępowanie nakazowe i nakaz zapłaty w Austrii

Tomasz Klimek            26 kwietnia 2016            Komentarze (0)

Postępowanie nakazowe w Austrii to jeden z najszybszych sposobów dochodzenia i windykacji swoich należności. Polscy firmy handlowe, transportowe lub budowlane, które chcą dochodzić swoich roszczeń od niesolidnych partnerów w biznesie mających siedzibę w Austrii, nie muszą korzystać z trybu europejskiego postępowania nakazowego. Mogą one przecież skorzystać bezpośrednio z krajowej procedury przewidzianej w prawie austriackim. Co przemawia za takim […]

Komornik w Austrii – jak i gdzie wszczyna się postępowanie egzekucyjne w Austrii

Tomasz Klimek            01 kwietnia 2016            Komentarze (0)

Przedwczoraj zadzwonił do mnie mój kolega ze studiów Maciek, który obecnie jest adwokatem i prowadzi własną kancelarię adwokacką w Krakowie. Powiedział mi, że ma prawomocny nakaz zapłaty Sądu Okręgowego w Katowicach i zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Tomku, szukam skutecznej kancelarii komorniczej w Wiener Neustadt, ponieważ dłużnik (austriacka spółka GmbH) tam właśnie ma siedzibę (no i majątek). Maciek zapytał się […]

Europejski Tytuł Egzekucyjny a dochodzenie wierzytelności w Austrii

Tomasz Klimek            29 marca 2016            2 komentarze

Czym jest Europejski Tytuł Egzekucyjne, czyli tzw. ETE? Europejski Tytuł Egzekucyjny nie jest odrębnym rodzajem orzeczenia sądowego, rozstrzygającego spór w konkretnej sprawie. Europejski Tytuł Egzekucyjny to status jaki może zostać nadany orzeczeniu Sądu państwa członkowskiego UE, jeśli spełnia ono warunki opisane w rozporządzeniu (WE) nr 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Celem takiego rozwiązania […]

Europejski Nakaz Zapłaty a dochodzenie wierzytelności w Austrii

Tomasz Klimek            11 marca 2016            Komentarze (0)

Wiele polskich firm działających w handlu międzynarodowym (import i eksport z Austrii do Polski lub z Polski do Austrii) spotkało się nie raz z koniecznością dochodzenia zapłaty własnych wierzytelności przed austriackim sądem. Z problemem tym borykają się również polscy spedytorzy i przewoźnicy drogowi wykonujący zawarte umowy z austriackimi i niemieckim spedytorami. Jurysdykcja (wyłączna) austriackich sądów może wynikać z […]