Podatki w Austrii

Problem pracowników branży budowlanej – Spotkania przy udziale polskiej Ambasady w Wiedniu

Tomasz Klimek            25 kwietnia 2016            Komentarze (0)

11 kwietnia 2016 r. miało miejsce spotkanie informacyjne dotyczące aktualnego stosowania przepisów koordynujących systemów ubezpieczeń społecznych w UE. Jak już wspominałem w Austrii gorącym tematem jest kwestia niewypłacania przez austriacki Urząd Pracy AMS świadczeń dla bezrobotnych Polaków, którzy posiadają rodziny w Polsce. Najbardziej dotknięci tym problemem są pracownicy branży budowlanej w Austrii. Są oni bowiem zwykle zwalnianie na koniec sezonu […]

Problem z bezrobotnym w Austrii – Spotkanie przy udziale Ambasady RP w Wiedniu i pisma Polonika

Tomasz Klimek            08 kwietnia 2016            Komentarze (0)

W poniedziałek,  11 kwietnia 2016 r. o godz. 19:00 uczestniczę w drugim już spotkaniu zorganizowanym w Wiedniu przez miesięcznik Polonika przy udziale przedstawicieli Ambasady Polskiej w Wiedniu. Spotkanie to poświęcone jest aktualnemu w całej UE problemowi pobierania świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Istotne są tu zatem przepisy dotyczące koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w UE. W Austrii gorącym […]

Zakład podatkowy w Austrii a ddelegowanie pracowników do pracy w Austrii

Tomasz Klimek            03 lutego 2016            Komentarze (0)

Polskie firmy (np. budowlane) działające w Austrii mogą uniknąć obowiązku sporządzania w Austrii bilansu rocznego oraz płacenia podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Przesłanką jest tu jednak nie posiadanie zakładu podatkowego przez polską spółkę na terytorium Austrii. Kwestie te reguluje dokładnie art. 5 i 7 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Austrią. […]

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w Austrii

Tomasz Klimek            19 stycznia 2016            2 komentarze

Reforma podatkowa w Austrii 2015/2016 przyniosła w od nowego roku istotne zmiany w progresji stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Kwota wolna od podatku pozostała w Austrii bez zmian i wynosi w skali roku EUR 11.000,-. Do 31.12.2015 r. stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w Austrii kształtowały się następująco. Od 01.01.2016 r. w miejsce […]

Reforma podatkowa – o tym mówi nie tylko doradca podatkowy w Austrii

Tomasz Klimek            12 stycznia 2016            Komentarze (1)

Nowy rok 2016 przyniósł reformę podatkową i liczne zmiany w austriackim prawie podatkowym.  Nie tylko każdy doradca podatkowy w Austrii, lecz praktycznie każdy austriacki podatnik, płatnik lub inkasent jest nimi zainteresowany. Najistotniejsze zmiany dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W ramach tej kategorii wpisów na blogu przedstawię po krótce podatki w Austrii z uwzględnieniem zmian ostatniej […]