Podatki w Austrii

Liechtenstein a Fundacja prywatna

Tomasz Klimek            21 czerwca 2019            Komentarze (0)

Ochrona własnych aktywów (asset protection), a także problematyka międzypokoleniowego planowania i sukcesji biznesu cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko samych przedsiębiorców, ale i ustawodawców w różnych Państwach. W Księstwie Liechtenstein oraz w Austrii instytucją tradycyjne już wykorzystywaną dla ochrony majątku oraz jego planowania, także pod kątem sukcesji, jest prywatna fundacja (tzw. fundacja użyteczności prywatnej lub […]

Witam Państwa po dłuższej przerwie. W nawiązaniu do jednego z moich artykułów dot. wpisu na listę HFU w Austrii, czyli listę prowadzoną w celu ewidencji firm budowlanych, które rzetelnie opłacają składki do austriackich ubezpieczycieli społecznych (patrz. WGKK), zdecydowałem się opisać w skrócie problematykę odpowiedzialności Zamawiającego usługę budowlaną na terenie Austrii za zobowiązania firmy budowlanej (wykonawcy/podwykonawcy) […]

Wpis na listę HFU w Austrii – jego warunki i zalety

Tomasz Klimek            29 września 2017            3 komentarze

Z uwagi na częste pytania klientów o zalety i warunki wpisu na listę HFU w Austrii, zdecydowałem się na przygotowanie wstępnych informacji w tym zakresie. Już wkrótce znajdziecie je Państwo na tym blogu. Zapraszam!

BUAK – a Sąd właściwy w Austrii

Tomasz Klimek            19 czerwca 2016            Komentarze (0)

Jeśli pracownicy polskiej firmy wykonują na terenie Austrii prace zdefiniowane w § 2 ustawie o BUAK (tj. prace branży budowlanej), to należy liczyć się z tym, że prędzej czy później polskie przedsiębiorstwo otrzyma uprzejmy list z BUAK z pouczeniem o konieczności opłacania dodatków urlopowych. W razie nie opłacania tego dodatku, BUAK sam naliczy jego wysokość. Naliczone przez BUAK kwoty są często […]

ZUS w Polsce czy BUAK w Austrii – gdzie w końcu płacić?

Tomasz Klimek            17 czerwca 2016            Komentarze (0)

Często spotykam się z takim właśnie pytaniem polskich firm budowlanych, które delegują swoich pracowników do pracy w Austrii: „Panie Mecenasie, ale dlaczego my mamy płacić dodatki urlopowe do BUAK? Przecież nasi pracownicy są ubezpieczeni w ZUSie, podlegają pod polski system ubezpieczeń społecznych i my w Polsce płacimy wszystkie składki. Nasi pracownicy otrzymali też zaświadczenia A1.” Ta kwestia jest na prawdę […]