Działalność gospodarcza w Austrii

Rejestracja spółki GmbH (sp. z o. o.) w Austrii przez internet – nowe przepisy!

Tomasz Klimek            20 lipca 2017            Komentarze (0)

Rejestracja GmbH w Austrii online? Podobnie jak polski ustawodawca w roku 2012, tak też i austriacki ustawodawca zedecydował się w tym roku na wprowadzenie uproszczonej rejestracji spółki GmbH przez internet. Nowe przepisy (§9a GmbHG) mają wejść w życie 01.01.2018 r. i obowiązywać przez 3 lata do 31.12.2020 r.   Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy? Przymus formy aktu notarialnego […]

Policja Skarbowa – jak uniknąć pokontrolnych kar w Austrii – parę uwag do nowej ustawy LSD-BG

Tomasz Klimek            30 kwietnia 2017            4 komentarze

Liczba zagranicznych przedsiębiorstw – w tym polskich firm – świadczących transgranicznie usługi na terenie Austrii istotnie wzrosła w porównaniu do porzedniego roku. Mówiąc krótko: opłaca się! Jak można wyczytać w austriackiej prasie, taki sposób świadczenia usług nie pozostaje jedynie w kręgu zainteresowania przedsiębiorców. Po niedawnych zmiana w austriackim prawie i wejściu w życie nowej ustawy o zwalczaniu […]

„Firma” jest wpisaną do ewidencji lub rejestru (np. Firmenbuch) nazwą przedsiębiorstwa, pod którą prowadzi ono swoją działalność gospodarczą. Rozróżnia się firmy zawierające nazwisko lub nazwiska wspólników (np. Kowalski & Nowak GmbH) oraz takie, które wskazują przedmiot prowadzonej działalności (np. KN Handel GmbH). Co do zasady firma przedsiębiorstwa może zawierać dowole elementy. Musi ona jednak w sposób jednoznaczny […]

Zmiany przepisów w Austrii! – Nowe obowiązki dla międzynarodowych przewoźników drogowych

Tomasz Klimek            24 stycznia 2017            Komentarze (0)

Od dnia 01.01.2017 r. obowiązują w Austrii nowe przepisy ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego, które mają zastosowanie nie tylko do przewozów kabotażowych, lecz również i dwustronnych z i do Austrii! Wprowadzone zmiany dotykają wielu międzynarodowych przewoźników drogowych. Ustawa ta nakłada bowiem na polskie przedsiębiorstwa transportowe obowiązki, którymi objęte były do tej pory jedynie przwozy kabotażowe / delegacja […]

Apostille i legalizacja dokumentów w relacjach między Polską a Austrią

Tomasz Klimek            14 listopada 2016            Komentarze (0)

Niedawno zwrócił się do mnie nowy klient w sprawie założenia i rejestracji w Austrii spółki GmbH (sp. z o. o.). W trakcie naszej rozmowy usłyszałem następujące pytanie: „Panie Mecenasie, czy możliwe jest założenie przez Pana spółki na podstawie udzielonego Panu pełnomocnictwa?” Tak, jest to możliwe. W tym celu konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego dla dokonania […]