Działalność gospodarcza w Austrii

Jak ograniczyć odpowiedzialność Zarządu przy transgranicznym świadczeniu usług w Austrii

Tomasz Klimek            18 sierpnia 2017            2 komentarze

Zagraniczne firmy w Austrii (w tym także polskie) decydujące się na transgraniczne świadczeniu usług nie zawsze pamiętają o ciążących na nich obowiązkach (głównie o charakterze administracyjnym). W konsekwencji narażają się one – a mówiąc dokładniej osoby uprawnione do ich reprezentacji na zewnątrz – na wszczęcie postępowań karnoadministracyjnych za popełnione wykroczenia. Zagrożenie karą jest nie raz wysokie, np. w […]

Ewidencja Upadłych Dłużników w Austrii – Ediktsdatei, Insolvenzdatei

Tomasz Klimek            26 lipca 2017            2 komentarze

W poniższych wpisach podejmowałem już problematykę dochodzenia wierzytelności od austriackich dłużników, czy to na etapie postępowania sądowego, czy egzekucyjnego: Postępowanie nakazowe i nakaz zapłaty w Austrii, Komornik w Austrii – jak i gdzie szczyna się postępowanie egzekucyjne w Austrii, Europejski Tytuł Egzekucyjny a dochodzenie wierzytelności w Austrii, Europejski Nakaz Zapłaty a dochodzenie wierzytelności w Austrii, […]

Rejestracja spółki GmbH (sp. z o. o.) w Austrii przez internet – nowe przepisy!

Tomasz Klimek            20 lipca 2017            Komentarze (0)

Rejestracja GmbH w Austrii online? Podobnie jak polski ustawodawca w roku 2012, tak też i austriacki ustawodawca zedecydował się w tym roku na wprowadzenie uproszczonej rejestracji spółki GmbH przez internet. Nowe przepisy (§9a GmbHG) mają wejść w życie 01.01.2018 r. i obowiązywać przez 3 lata do 31.12.2020 r.   Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy? Przymus formy aktu notarialnego […]

Policja Skarbowa – jak uniknąć pokontrolnych kar w Austrii – parę uwag do nowej ustawy LSD-BG

Tomasz Klimek            30 kwietnia 2017            2 komentarze

Liczba zagranicznych przedsiębiorstw – w tym polskich firm – świadczących transgranicznie usługi na terenie Austrii istotnie wzrosła w porównaniu do porzedniego roku. Mówiąc krótko: opłaca się! Jak można wyczytać w austriackiej prasie, taki sposób świadczenia usług nie pozostaje jedynie w kręgu zainteresowania przedsiębiorców. Po niedawnych zmiana w austriackim prawie i wejściu w życie nowej ustawy o zwalczaniu […]

„Firma” jest wpisaną do ewidencji lub rejestru (np. Firmenbuch) nazwą przedsiębiorstwa, pod którą prowadzi ono swoją działalność gospodarczą. Rozróżnia się firmy zawierające nazwisko lub nazwiska wspólników (np. Kowalski & Nowak GmbH) oraz takie, które wskazują przedmiot prowadzonej działalności (np. KN Handel GmbH). Co do zasady firma przedsiębiorstwa może zawierać dowole elementy. Musi ona jednak w sposób jednoznaczny […]