Działalność gospodarcza w Austrii

Liechtenstein a Fundacja prywatna

Tomasz Klimek            21 czerwca 2019            Komentarze (0)

Ochrona własnych aktywów (asset protection), a także problematyka międzypokoleniowego planowania i sukcesji biznesu cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko samych przedsiębiorców, ale i ustawodawców w różnych Państwach. W Księstwie Liechtenstein oraz w Austrii instytucją tradycyjne już wykorzystywaną dla ochrony majątku oraz jego planowania, także pod kątem sukcesji, jest prywatna fundacja (tzw. fundacja użyteczności prywatnej lub […]

Witam Państwa po dłuższej przerwie. W nawiązaniu do jednego z moich artykułów dot. wpisu na listę HFU w Austrii, czyli listę prowadzoną w celu ewidencji firm budowlanych, które rzetelnie opłacają składki do austriackich ubezpieczycieli społecznych (patrz. WGKK), zdecydowałem się opisać w skrócie problematykę odpowiedzialności Zamawiającego usługę budowlaną na terenie Austrii za zobowiązania firmy budowlanej (wykonawcy/podwykonawcy) […]

Elektroniczna Forma Notarialna – Nowe perspektywy od 01.01.2019!

Tomasz Klimek            28 listopada 2018            Komentarze (0)

Stale rozwijająca się digitalizacja rynku i obrotu prawnego z jednej strony oraz dbałość o zachowanie bezpieczeństwa obrotu prawnego były jednymi z motywów wprowadzenia kolejnych nowych rozwiązań przy zakładaniu austriackiej spółki z o. o. (GmbH) przez austriackiego ustawodawcę. Dokładnie rok po wejściu w życie przepisów wprowadzających uproszczoną rejestrację spółki GmbH przez Internet – o których tu […]

Uwaga! 15.11.2018 r. mija termin zgłoszenia do Austriackiego Rejestru Rzeczywistych Beneficjentów!

Tomasz Klimek            30 października 2018            Komentarze (1)

Das Register der wirtschaftlichen Eigentümer, czyli po polsku Rejestr Rzeczywistych Beneficjentów powstał w Austrii na początku bieżącego roku na podstawie ustawy o tym właśnie rejestrze (WiEReG). Tą ustawą została implementowana dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (nr 2015/849/EU). Kim jest Rzeczywisty Beneficjent? Rzeczywistym Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca ostatecznym […]

Forma

Tomasz Klimek            30 listopada 2017            Komentarze (0)

Forma