Arbitraż międzynarodowy w Austrii

Jak można wybrać sędziego do rozpatrzenia własnej sprawy?

Tomasz Klimek            29 sierpnia 2016            3 komentarze

Czy faktycznie można wybrać sobie sędziego do rozpatrzenia własnej sprawy? Prawidłowa odpowiedź na to pytanie brzmi bardzo prawniczo: „to zależy” – i tak i nie. W ramach sądownictwa powszechnego takiej możliwości nie ma ani w Polsce, ani w Austrii. Tym trochę prowokacyjnie sformułowanym tytułem chciałem zwrócić uwagę na zalety sądownictwa arbitrażowego, które daje stronom możliwość […]

Zapis na Sąd arbitrażowy w transporcie międzynarodowym (art. 33 CMR)

Tomasz Klimek            15 maja 2016            Komentarze (0)

Ważność i skuteczność zapisu na Sąd arbitrażowy już nie raz rozstrzygnęła o losach postępowania. Ustalenie sądu właściwego może być poza tym istotne dla skutecznego przerwania biegu przedawnienia. Dokonując zapisu na Sąd arbitrażowy przy umowach międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) szczególną uwagę należy zwrócić na treść takiego zapisu. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) zawiera w art. 33 postanowienia dotyczące sporządzenia […]

VIAC – Międzynarodowe Centrum Arbitrażu w Austrii

Tomasz Klimek            20 stycznia 2016            Komentarze (0)

VIAC (z ang. Vienna International Arbitral Center) jest Międzynarodowym Centrum Arbitrażu założonym przy Austriackiej Izbie Gospodarczej w Wiedniu. Należy ono do wiodących europejskich instytucji arbitrażowych i jest jednym z głównych ośrodków rozwiązywania międzynarodowych sporów handlowych. Międzynarodowe Centrum Arbitrażu w Wiedniu (VIAC) powstało w 1975 roku jako niezależna instytucja arbitrażowa w ramach Austriackiej Izby Gospodarczej. Od tego czasu rozstrzyga spory […]

„Battle of forms“, czyli jeśli każda strona umowy chce czegoś innego

Tomasz Klimek            10 stycznia 2016            Komentarze (0)

W międzynarodowym obrocie gospodarczym dochodzi często do sytuacji, w których każda ze stron przy zawieraniu umowy przedkłada własne Ogólne Warunki Umów (OWU). Po krótce wspomniałem o tym w jednym z ostatnich wpisów. Co do zasady OWU mają odpowiadać określonym oczekiwaniom strony, która się nimi posługuje. Dotyczy to również kwestii wyboru prawa, wyboru sądu właściwego lub […]

Ogólne Warunki Umów w handlu międzynarodowym

Tomasz Klimek            04 stycznia 2016            Komentarze (0)

Ogólne Warunki Umów (OWU) są ustandaryzowanym zbiorem postanowień, które mają mieć uniwersalne zastosowanie do umów zawieranych z innymi podmiotami. OWU mogą regulować różne aspekty prawne umowy: od terminów dostaw i płatności, poprzez warunki odstąpienia od umowy, zapis na Sąd Arbitrażowy do wskazania obowiązującego prawa i właściwego sądu. Są one znacznym ułatwieniem w obrocie gospodarczym, dzięki któremu […]