BUAK – a Sąd właściwy w Austrii

Tomasz Klimek            19 czerwca 2016            Komentarze (0)

Jeśli pracownicy polskiej firmy wykonują na terenie Austrii prace zdefiniowane w § 2 ustawie o BUAK (tj. prace branży budowlanej), to należy liczyć się z tym, że prędzej czy później polskie przedsiębiorstwo otrzyma uprzejmy list z BUAK z pouczeniem o konieczności opłacania dodatków urlopowych.

W razie nie opłacania tego dodatku, BUAK sam naliczy jego wysokość. Naliczone przez BUAK kwoty są często zawyżone. Wynika to z tego, że BUAK nie posiada pełnych informacji. Najczęstsze błędy dotyczą okresów wykonywania prac przez poszczególnych pracowników na terenie Austrii oraz nie uwzględnienia już skonsumowanych przez pracowników urlopów.

Po bezskutecznych wezwaniach BUAK pozywa polską firmę w Austrii, pomimo tego, że przedsiębiorstwo to ma swoją siedzibę w Polsce.

Z czego to wynika?

Ustawa o BUAK (czyli BUAG) wprowadza dla dochodzenia przez BUAK roszczeń wynikających z nieopłaconych dodatku urlopowych szczególna wyłączną właściwość Sądu. Jedynym na całą Austrię Sądem właściwym jest:

Arbeits- und Sozialgericht Wien,

czyli Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Wiedniu.

Wynika to z przepisu § 33h (3) BUAG, który w swoim zakresie implementuje zapis dyrektywy nr 96/71/WE.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji – kontakt.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY z siedzibą w Wiedniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem office@tomaszklimek.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: