Auftraggeberhaftung – czyli odpowiedzialność Zamawiającego za zobowiązania Wykonawcy (podwykonawcy) w Austrii – o co chodzi?

Tomasz Klimek            21 maja 2019            Komentarze (0)

Witam Państwa po dłuższej przerwie.

W nawiązaniu do jednego z moich artykułów dot. wpisu na listę HFU w Austrii, czyli listę prowadzoną w celu ewidencji firm budowlanych, które rzetelnie opłacają składki do austriackich ubezpieczycieli społecznych (patrz. WGKK), zdecydowałem się opisać w skrócie problematykę odpowiedzialności Zamawiającego usługę budowlaną na terenie Austrii za zobowiązania firmy budowlanej (wykonawcy/podwykonawcy) wobec odpowiednika austriackiego ZUSu i Urzędu Skarbowego.

Zamawiający/generalni wykonawcy odpowiadają, co do zasady, za zobowiązania wykonawcy/podwykonawcy wobec odpowiednika austriackiego ZUS-u i Urzędu Skarbowego przy wykonywaniu robót budowlanych na terenie Austrii.

Odpowiedzialność ta istnieje jednak tylko między przedsiębiorcami i ma charakter ograniczony. 

Podstawę prawną znajdziecie Państwo w §§ 67a i nast ASVG.

  • Odpowiedzialnością tą objęte są jedynie składki i podatki stanowiące pochodne wynagrodzenia pracowników (podwykonawcy).
  • Odpowiedzialność ta rozpoczyna się z chwilą wymagalności wynagrodzenia za wykonane prace budowlane.
  • Odpowiedzialność za nieuregulowanie przez (pod)wykonawcę składki na ubezpieczenie społeczne pracowników ograniczona jest do 20% wynagrodzenia, jakie Zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy, za wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, które są wymagalne do końca miesiąca kalendarzowego, w którym ma nastąpić zapłata zafakturowanego wynagrodzenia.
  • Dodatkowo odpowiedzialność ta obejmuje wszystkie podatki pochodne od wynagrodzeń pracowników (pod)wykonawcy, wymagalne do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ma nastąpić zapłata wynagrodzenia. Odpowiedzialność ta ograniczona jest również procentowo, tj. do wysokości 5% wynagrodzenia, jakie Zamawiający zobowiązany jest zapłacić (pod)wykonawcy za wykonane prace budowlane.
  • Razem to aż 25%!!!

 Kiedy Zamawiający/generalny wykonawca może zostać pociągnięty do ww. odpowiedzialności?

Może to nastąpić jedynie w przypadku nieściągalności należności w ramach egzekucji lub na wypadek ogłoszenia upadłości przez (pod)wykonawcę – co w tej branży niestety nierzadko się zdarza.

 Czy austriacki ZUS może pytać o podwykonawców?

Tak, może! Odpowiedzi należy udzielić w terminie 14 dni od otrzymania zapytania. 

Jak uniknąć tej opowiedzialności?

Zamawiający może uniknąć ww. odpowiedzialności jeżeli:

  1. (pod)wykonawca w chwili dokonywania zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane jest wpisany na listę prowadzoną przez austriacki ZUS, tzw. HFU-Liste,
  2. państwa spółka przeleje 25% wymagalnego wynagrodzenia do austriackiego ZUSu przy okazji dokonywania zapłaty wynagrodzenia (pod)wykonawcy za wykonane prace budowlane (20% to składki na ubezpieczenia społeczne; 5% to zobowiązania podatkowe będące pochodnymi wynagrodzenia pracowników (pod)wykonawcy).

W razie ewentualnych pytań zachęcam do podjęcia kontaktu z nami – Kontakt.

Proszę kliknąć „Like” na Facebooku, jeśli zainteresował Państwa ten artykuł.

Proszę kliknąć „Share”, jeżeli ten artykuł może być przydatny dla Państwa znajomych.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dr Tomasz Klimek, LL.M. RECHTSANWALT | RADCA PRAWNY z siedzibą w Wiedniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem office@tomaszklimek.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: