Marzec 2020

Obecna sytuacja związana z pandemią prowadzi do tworzenia nowych regulacji prawnych w Austrii. Projekt ustawy przewiduje, że skutki związane z koronawirusem są tymczasowymi, niesezonowymi trudnościami ekonomicznymi zgodnie z art. 37b AMSG (Arbeitsmarktservicegesetz). Zgodnie z ust. 4 przepis będzie przewidywać w tych przypadkach wyższe stawki ryczałtowe. Rząd i pozarządowe organizacje społeczne są zgodne co do treści […]

Koronawirus COVID 19. Ważna informacja dla firm budowlanych w Austrii!

Tomasz Klimek            17 marca 2020            Komentarze (0)

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia BGBl II 2020/98 na podstawie wyżej wspomnianej ustawy o środkach zapobiegawczych wirusowi COVID 19 („koronawirusowi”) pobyt w przestrzeni publicznej jest zabroniony. Dotyczy to również niektórych placów budowy, o ile każdy może do nich uzyskać dostęp. Wyjątkiem są budowy nie leżące w przestrzeni publicznej (np. remontowane mieszkania), do których nikt poza […]