Sierpień 2017

Jak ograniczyć odpowiedzialność Zarządu przy transgranicznym świadczeniu usług w Austrii

Tomasz Klimek            18 sierpnia 2017            5 komentarzy

Zagraniczne firmy w Austrii (w tym także polskie) decydujące się na transgraniczne świadczeniu usług często nie pamiętają o ciążących na nich obowiązkach (głównie o charakterze administracyjnym). W konsekwencji narażają się one – a mówiąc dokładniej osoby uprawnione do ich reprezentacji na zewnątrz – na wszczęcie postępowań karno-administracyjnych za popełnione wykroczenia. Zagrożenie karą jest nieraz wysokie – […]