Kwiecień 2017

Policja Skarbowa – jak uniknąć pokontrolnych kar w Austrii – parę uwag do nowej ustawy LSD-BG

Tomasz Klimek            30 kwietnia 2017            4 komentarze

Liczba zagranicznych przedsiębiorstw – w tym polskich firm – świadczących transgranicznie usługi na terenie Austrii istotnie wzrosła w porównaniu do porzedniego roku. Mówiąc krótko: opłaca się! Jak można wyczytać w austriackiej prasie, taki sposób świadczenia usług nie pozostaje jedynie w kręgu zainteresowania przedsiębiorców. Po niedawnych zmiana w austriackim prawie i wejściu w życie nowej ustawy o zwalczaniu […]