Maj 2016

Sąd właściwy w transporcie międzynarodowym | Konwencja CMR

Tomasz Klimek            30 maja 2016            Komentarze (0)

Polscy przewoźnicy drogowi są dużą i prężnie działającą grupą zawodową. Ich samochody często można spotkać na drogach całej Europy, gdy przewożą towary dla zagranicznych (często niemieckich lub austriackich) spedytorów. Jednym z często zadawanych mi pytań jest to o sąd właściwy w przewozie międzynarodowym i zapis na sąd właściwy. W jednym z moich ostatnich wpisów mówiłem w tym kontekście o zapisie na sąd arbitrażowy w transporcie międzynarodowym. Dlatego […]

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w Austrii

Tomasz Klimek            18 maja 2016            Komentarze (0)

Jakiś czas temu zwróciłem  uwagę na zmiany jakie przyniosła nam reforma podatkowa w Austrii 2015/2016. O jej skutkach rozmawiałem już z nie jednym doradcą podatkowym w Austrii.  W tym miejscu przedstawię parę podstawowych informacji dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Podobnie jak w Polsce podatkowi CIT podlegają – jak sama nazwa tego podatku wskazuje – osoby prawne, tj. […]

Zapis na Sąd arbitrażowy w transporcie międzynarodowym (art. 33 CMR)

Tomasz Klimek            15 maja 2016            Komentarze (0)

Ważność i skuteczność zapisu na Sąd arbitrażowy już nie raz rozstrzygnęła o losach postępowania. Ustalenie sądu właściwego może być poza tym istotne dla skutecznego przerwania biegu przedawnienia. Dokonując zapisu na Sąd arbitrażowy przy umowach międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) szczególną uwagę należy zwrócić na treść takiego zapisu. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) zawiera w art. 33 postanowienia dotyczące sporządzenia […]

Przedawnienie roszczeń przy międzynarodowej sprzedaży towarów

Tomasz Klimek            09 maja 2016            Komentarze (0)

Jak już wspomniałem w jednych z moich wpisów kwestia przedawnienia roszczeń w handlu zagranicznym nie jest uregulowana w Konwencji Wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów. Ta problematyka została urególowana inną umową międzynarodową. Jest nią Konwencja Nowojorska o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów. Polska jest stroną tej konwencji. W związku z tym, przy międzynarodowej sprzedaży towarów 2-letni okres […]

O międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) – biznes w ujęciu Polska – Austria

Tomasz Klimek            07 maja 2016            Komentarze (0)

Polscy eksporterzy i importerzy handlujący ze swoimi partnerami biznesowymi w całej Europie stoją często przed wyborem prawa właściwego. Tego wyboru dokonuje się przy zawieraniu umów międzynarodowej sprzedaży towarów. W trakcie jednej z ostatnich rozmów z klientem z Poznania usłyszałem takie pytanie: „Panie Mecenasie, czy ten zapis w umowie dotyczący prawa właściwego ma w ogóle jakiś sens? Przecież […]