Marzec 2016

Europejski Tytuł Egzekucyjny a dochodzenie wierzytelności w Austrii

Tomasz Klimek            29 marca 2016            2 komentarze

Czym jest Europejski Tytuł Egzekucyjne, czyli tzw. ETE? Europejski Tytuł Egzekucyjny nie jest odrębnym rodzajem orzeczenia sądowego, rozstrzygającego spór w konkretnej sprawie. Europejski Tytuł Egzekucyjny to status jaki może zostać nadany orzeczeniu Sądu państwa członkowskiego UE, jeśli spełnia ono warunki opisane w rozporządzeniu (WE) nr 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Celem takiego rozwiązania […]

Odszkodowania powypadkowe a przedawnienie roszczeń w prawie austriackim

Tomasz Klimek            25 marca 2016            4 komentarze

Jeśli do wypadku i powstania szkody doszło na terenie Austrii to roszczenia przysługujące poszkodowanej osobie będą oceniane według prawa austriackiego. Zasada ta obowiązuje generalnie, nie tylko przy dochodzeniu odszkodowania za szkody doznane w wyniku wypadku na nartach lub snowboardzie na stoku w Austrii lub w wyniku wypadku drogowego na autostradzie w Austrii. Przy dochodzeniu odszkodowania […]

Płaca minimalna w Austrii

Tomasz Klimek            23 marca 2016            Komentarze (0)

Wiele polskich firm chcących wejść na rynek w Austrii boryka się z problemem dobrze skalkulowanej oferty cenowej dla austriackiego partnera. O ile koszt pracy sprzętu lub koszty materiałowe są względnie łatwe do określenia i obliczenia, to trudności pojawiają się przy prawidłowym skalkulowaniu kosztów zatrudnienia w Austrii: a)   pracownika zatrudnionego w Austrii, lub b) pracownika zatrudnionego […]

Europejski Nakaz Zapłaty a dochodzenie wierzytelności w Austrii

Tomasz Klimek            11 marca 2016            Komentarze (0)

Wiele polskich firm działających w handlu międzynarodowym (import i eksport z Austrii do Polski lub z Polski do Austrii) spotkało się nie raz z koniecznością dochodzenia zapłaty własnych wierzytelności przed austriackim sądem. Z problemem tym borykają się również polscy spedytorzy i przewoźnicy drogowi wykonujący zawarte umowy z austriackimi i niemieckim spedytorami. Jurysdykcja (wyłączna) austriackich sądów może wynikać z […]