Luty 2016

Obowiązek powołania Rady Nadzorczej w austriackiej sp. z o. o. (GmbH)

Tomasz Klimek            05 lutego 2016            Komentarze (0)

Do obligatoryjnych organów austriackiej spółki GmbH należy Walne Zgromadzenie Wspólników i Zarząd Spółki. Prawo austriackie nie przewiduje co do zasady obowiązku ustanowienie Rady Nadzorczej w spółce z o. o., chociaż taką możliwość dopuszcza. Wyjątki od tej zasady przewiduje § 29 ust. 1 GmbHG, a także niektóre ustawy szczególne (np. § 2 ust. 5 InvFG, § 2 ust. […]

Zakład podatkowy w Austrii a ddelegowanie pracowników do pracy w Austrii

Tomasz Klimek            03 lutego 2016            Komentarze (0)

Polskie firmy (np. budowlane) działające w Austrii mogą uniknąć obowiązku sporządzania w Austrii bilansu rocznego oraz płacenia podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Przesłanką jest tu jednak nie posiadanie zakładu podatkowego przez polską spółkę na terytorium Austrii. Kwestie te reguluje dokładnie art. 5 i 7 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Austrią. […]