Styczeń 2016

VIAC – Międzynarodowe Centrum Arbitrażu w Austrii

Tomasz Klimek            20 stycznia 2016            Komentarze (0)

VIAC (z ang. Vienna International Arbitral Center) jest Międzynarodowym Centrum Arbitrażu założonym przy Austriackiej Izbie Gospodarczej w Wiedniu. Należy ono do wiodących europejskich instytucji arbitrażowych i jest jednym z głównych ośrodków rozwiązywania międzynarodowych sporów handlowych. Międzynarodowe Centrum Arbitrażu w Wiedniu (VIAC) powstało w 1975 roku jako niezależna instytucja arbitrażowa w ramach Austriackiej Izby Gospodarczej. Od tego czasu rozstrzyga spory […]

Wypadki drogowe w Austrii – co robić?

Tomasz Klimek            20 stycznia 2016            3 komentarze

Prowadząc samochód w Polsce jak i za granicą jesteśmy skonfrontowani z ryzykiem wystąpienia wypadku drogowego, czy to spowodowanego z naszej, czy to cudzej winy. Przy wypadkach komunikacyjnych mających miejsce za granicą należy liczyć się dodatkowo z tym, że nasze roszczenia odszkodowawcze lub roszczenia odszkodowawcze kierowane wobec nas przez poszkodowaną osobę należy oceniać według prawa państwa miejsca wypadku drogowego. […]

BUAK – czyli Kasa Urlopowa Pracowników Budowlanych w Austrii

Tomasz Klimek            19 stycznia 2016            Komentarze (0)

Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) to w tłumaczeniu na język polski Kasa Urlopowa Pracowników Budowlanych w Austrii. Jest ona austriacką instytucją posiadającą osobowość prawną przyznaną w ustawie BUAG. Ustawa ta określa prawa pracowników budowlanych do świadczeń urlopowych. Z uwagi na specyfikę branży budowlanej, która charakteryzuje się częstymi zmianami pracodawców oraz częstymi przerwami w zatrudnieniu, prawo austriackie […]

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w Austrii

Tomasz Klimek            19 stycznia 2016            2 komentarze

Reforma podatkowa w Austrii 2015/2016 przyniosła w od nowego roku istotne zmiany w progresji stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Kwota wolna od podatku pozostała w Austrii bez zmian i wynosi w skali roku EUR 11.000,-. Do 31.12.2015 r. stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w Austrii kształtowały się następująco. Od 01.01.2016 r. w miejsce […]

Reforma podatkowa – o tym mówi nie tylko doradca podatkowy w Austrii

Tomasz Klimek            12 stycznia 2016            Komentarze (1)

Nowy rok 2016 przyniósł reformę podatkową i liczne zmiany w austriackim prawie podatkowym.  Nie tylko każdy doradca podatkowy w Austrii, lecz praktycznie każdy austriacki podatnik, płatnik lub inkasent jest nimi zainteresowany. Najistotniejsze zmiany dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W ramach tej kategorii wpisów na blogu przedstawię po krótce podatki w Austrii z uwzględnieniem zmian ostatniej […]